Af ve mağfiret Duası

Biz aciz ve günahkar kulları affetmeyi çok seven rabbimizin Af ve mağfiretine her zaman ihtiyacımız vardır. O ona açılan elleri boş çevirmez yeterki biz ellerimizi açmayı bilelim. O vermekle bitmez tükenmez hazinelere sahiptir yeterki o hazine kapılarını çalmayı bilebilelim. O sonsuz Af ve mağfiret sahibidir yeter ki biz ona hakkıyla yalvarmayı bilelim ve ondan isteyebilelim. Tertip edilmiş en güzel Dualar Sevgili peygamberimiz aleyhisselamdan bizlere rivayet edilenlerdir. Af ve mağfiret dileme dualarından bir demeti sizlere burada sunuyoruz.

Af ve mağfiret duaları

Ebu Musa el-Eşariden rivayet ile Peygamber Efendimiz şöyle Dua ederlerdi: Arapça Okunuşu: “Allâhummeğfir lî hatîetî ve cehlî ve isrâfî fî emrî ve mâ ente ealemu bihi minî. Allâhummeğfir lî hezlî ve ciddî ve hataî ve abdî ve kullu zalike ındi”

Manası: “Ya Rab, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah’ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!” (Buhâri, Deavât, 60; Müslim, 70.)

Af, mağfiret ve âfiyet için çok duâ etmelidir. Bunların hepsini ihtiva eden çok kıymetli duâ, “Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr”dır.

Her zaman şu magfiret duâsını okumalıdır:

“Allahümmagfir lî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!” (Kadın okursa, zevcetî yerine zevcî ve ebeveyhâ yerine, ebeveyhî demelidir.)

Allahü teâlânın magfiretine sığınarak,”Allahümme magfiretüke evsa’u min zünûbî ve rahmetüke ercâ indî min amelî”  duâsını da okumalıdır. (Yâ Rabbî! Magfiretin, benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin, bana, amelimden daha ümmîd vericidir) demektir.

Af magfiret için şu duâ da okunmalıdır:

“Yâ Allah! Yâ Rahmân! Yâ Rahîm! Yâ Afüvvü yâ Kerîm! Fa’fü annâ, vagfirlenâ, verhamnâ, vensurnâ alel-kavmil kâfirîn!”

Hz. Aişenin Mağfiret Duası Nasıldır

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a),Aişe validemize hitaben şöyle buyurmuştur:
Ey Âişe! bütün Duaların mânâlarını içeren cümleler ile dua ederek şöyle de:

Ey Allahım! Ben senden hayrın tamamını, hâzırını, geleceğini, bildiğimi ve bilmediğimi talep ederim. Şerrin bütününden, hâzırından ve geleceğinden, bildiğimden ve bilmediğimden sana sığınırım. Senden cennet ve cennete yaklaştırıcı, söz ve hareketleri isterim. Ateşten, ateşe yaklaştırıcı söz ve hareketlerden de sana sığınırım. Senin kulun ve rasûlün Muhammed´in senden istediği hayrı senden istiyorum. Kulun ve rasûlün Muhammed her neden sana sığınmışsa ben de aynı şeyin şerrinden sana sığınırım. Senden isteğim, bana herhangi bir işi takdir buyurduğun zaman onun neticesini doğrulukla sona erdirmendir.
Ey rahmet edenlerin en fazla rahmet edeni! Bütün bunları rahmetinden talep ederim!

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Af ve mağfiret Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları